இலங்கையில் பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் ? விபரம் வெளியாகியுள்ளது.


இலங்கையில் பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் என்கிற விபரம் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

அதற்கமைய நாட்டில் தற்சமயம் வரை 6.5 மில்லியன் அதாவது 65 இலட்சம் பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் இருக்கின்றனர்.

இந்த தகவலை தொலைத்தொடர்பு மற்றும் ஒழுங்குப்படுத்தல் ஆணைக்குழு இன்று செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டிருக்கின்றது.

இவர்களில் 25 வயது தொடக்கம் 34 வயதுடைய 21 இலட்சம் பேர் இருக்கின்றார்கள் எனவும் அந்த ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

எவ்வாறாயினும் இலங்கையில் சுமார் 22 மில்லியன் பேர் சனத்தொகை கணக்கீட்டில் பதிவாகியிருக்கின்றனர். பேஸ்புக் பாவனையாளர்கள் என்கிற தகவல் வெளியாகியிருக்கின்ற நிலையில் மொத்த சனத்தொகையில் நான்கில் ஒரு பகுதியினர் பேஸ்புக் பாவனையாளர்களாக இருக்கின்றனர்.