சஜித் பிரேமதாச நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு:

ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச  நாட்டு மக்களுக்கு நேற்றைய தினம் ஆற்றிய  விசேட உரை