இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் மட்டக்களப்பு சாலை முகாமையாளராக கந்தசாமி சிறிதரன் நியமனம்

 


இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் மட்டக்களப்புச் சாலை முகாமையாளராக கந்தசாமி சிறிதரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2015 முதல் 2020 வரையான காலப்பகுதியில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் மட்டக்களப்புச்சாலை பிரதி முகாமையாளராகவும் பின்னர் பதவியுயர்வு பெற்று, இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையின் கிழக்கு பிராந்திய நிர்வாக உத்தியோகத்தராகவும் பதவி வகித்து வந்த நிலையிலேயே, இவருக்கு மேற்படி நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கந்தசாமி சிறிதரன், தனது கடமையை நேற்று (03) பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார்.