பூமியைத் தாக்கும் சூரியப் புயல் இன்று !


மிதமான சூரியப் புயல் இன்று பூமியைத் தாக்கலாம் என நாசா தெரிவித்துள்ளது.இதனால் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.இன்றைய சூரியப் புயல் தாக்கமானது 2017ஆம் ஆண்டுக்கு பின் பூமியில் ஏற்பட்ட மிக வலுவான தாக்கம் என நாசா குறிப்பிட்டுள்ளது.