வடக்கு கிழக்கில் சீன நிதி உதவியுடன் பொருத்து வீடுகள் !


வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் சீன அரசாங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள பொருத்து வீட்டுத்திட்டத்தின் கீழ், வீடுகள் அமைப்பதற்காக பொருட்கள் நேற்று முல்லைத்தீவுக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டுள்ளன.

குறித்த திட்டத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 64 வீடுகள் அமைப்பதற்கு தேவையான பொருட்களே இவ்வாறு கொண்டுசெல்லப்பட்டுள்ளன.