வற்றி நியூஸில் நீங்களும் இணைந்துகொள்ளுங்கள் ! JOIN WITH BATTINEWS TEAMவற்றி நியூஸில் நீங்கள் இணைந்து  கொள்ள்ளுங்கள்
 Viber 0771660248 .    
மின்னஞ்சல் முகவரி : info@battinews.com 
Facebook : https://www.facebook.com/battinews/

எமது இணையதளத்தின்  செய்தி நிருபராக  இணைந்துகொள்ள கீழுள்ள படிவத்தை நிரப்பி அனுப்புங்கள்