இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் !


இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 299.2616 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 308.5052 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.