கல்வியல் கல்லூரிக்கான இறுதிப் பரீட்சை

கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான இறுதிப்பரீட்சை எதிர்வரும் 21ம் திகதி இடம்பெறும் என்று பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் சனத் பூஜித தெரிவித்துள்ளார். 20 கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பரீட்சைகள் இடம்பெறவுள்ளன.