24 மணித்தியாலத்தில் அரசியல் வாழ்க்கையில் இருந்து முற்றாக ஒதுங்குவேன் : இராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன்