வெல்லாவெளி பிரதேச சபை : தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் விபரம்

01 திக்கோடை : சிதம்பரப்பிள்ளை இராமகிருஸ்ணன்
02 தும்பங்கேணி : நாராயணப்பிள்ளை தருமலிங்கம்
03 பழுகாமம்         : இளையதம்பி கந்தசாமி
04 முனைத்தீவு :       மகேஸ்வரன் சுகிகரன்
05 கோவில் போரதீவு : மாணிக்கப்போடி மயில்வாகனம்
06 மண்டூர் : செல்லத்துரை திருக்குமார்
07 வெல்லாவெளி    : தம்பிப்பிள்ளை தியாகராசா
08 பாலையடி வட்டை : யோகநாதன் ரஜனி
09 சின்னவத்தை : செல்வரெத்தினம் தேவகுமார்
10 தம்பலவத்தை : தவராசா தயாளினி


விகிதாசாரம் 
01 இரத்தினசிங்கம் மகேந்திரம்
02 விஜயலெட்சுமி சிவஜெயராஜா
03 விஜயராசா திரேஸ்மணி
04 சிவப்பிரகாசம் மதுர்ஷியா
05 புவிமலர் சாந்தலிங்கம்
06 தங்கராசா கயசீலன்
07 தங்கமணி கருணாரதி
08 தெய்வநாயகம் சிவபாதம்
09 குணசேகரம் யுகுந்தன்