5ம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகின


 2023ம் ஆண்டுக்கான ஐந்தாம் தரத்திற்கான புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன.

பரீட்சை பெறுபேறுகளை பார்வையிட பரீட்சைகள் திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான https://doenets.lk/ இணையத்தளத்திற்குள் பிரவேசிக்கவும்.