இன்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலையில் மாற்றம்


எரிபொருள் விலையில் இன்று நள்ளிரவு முதல் திருத்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுதாபனம் தெரிவிக்கின்றது.

இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுதாபனத்தின் விலை திருத்தத்திற்கு அமைய தமது நிறுவனங்களும் விலை திருத்தத்தை மேற்கொள்வதாக லங்கா IOC மற்றும் சினொபெக் நிறுவனங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

01.ஒக்டேன் 92 – 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 346 ரூபாவாகும்.

02.ஒக்டேன் 95 – 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 426 ரூபாவாகும்.

03.லங்கா  டீசல் 27 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 329 ரூபாவாகும்.

04.சுப்பர் டீசல் – 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலை 434 ரூபாவாகும்.

05. மண்ணெண்ணெய் ஒரு லீட்டர் 2 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் புதிய விலையாக 247 ரூபா நிர்ணாயிக்கப்பட்டுள்ளது