இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் !


இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 02) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 295.2015 ஆகவும் விற்பனை விலை ரூபா 304.9073 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,