ஆசனப்பகிர்வு இவ்வாறுதான் கணிப்பிடப்படும்!

(சகா)
நடந்து முடிந்த 9வது பாராளுமன்றத் தேர்தலில் மாவட்ட விகிதாசார தேர்தல் முறையில் வெற்றி பெறும் கட்சிகளுக்கு ஆசனங்கள் பகிரப்படுவது எவ்வாறு? என்பது தொடர்பாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதாரணமாக 7 ஆசனங்களை கொண்ட குறித்த ஒரு மாவட்டத்தில் A,B,C,D,E,F,G,H, ஆகிய கட்சிகள் போட்டியிட்டு அக்கட்சிகள் பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகள் பின்வருமாறு

மாவட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகள் - 400000

A - 140,000
B - 110,000
C - 52,500
D - 30,000
E - 27,500
F - 17,500
G - 12,500
H - 10,000

தற்போது முதலாவது ஆசனம் மாவட்டத்தில் முதலாம் அதிகூடிய வாக்குகளைப்பெற்ற கட்சிக்கு வழங்கப்படும். அதனை போனஸ்(Bonus) ஆசனம் என்றும் சொல்லப்படும்.
இதனடிப்படையில் இங்கு 140,000 வாக்குகளைப் பெற்ற கட்சி A ஒரு ஆசனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்.

அடுத்து வெட்டுப்புள்ளி -

5% என்ற வெட்டுப்புள்ளிக்கு குறைவான வாக்குகளை பெற்ற கட்சியின் வாக்குகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது. அதை தவிர்த்து வரும் கட்சிகளின் வாக்குகள் கவனத்திற்கெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதனை எஞ்சிய 6 ஆசனங்களால் பிரித்தால் வெட்டுப்புள்ளி வரும் .

இதனடிப்படையில்
400,000 x 0.05 = 20,000

எனவே 20,000 இற்கு குறைவான வாக்குகளை பெற்ற கட்சிகள் F,G,H பெற்றுக் கொண்ட வாக்குகள் கணக்கெடுக்கப்படாது.

போனஸ் ஆசனம் தள்ளி மீதம் உள்ள 6 ஆசனங்கள், இவை கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படும்.
தொடர்ந்து போட்டியில் இருக்கும் கட்சிகளின் மொத்த வாக்குகள்

140,000 + 110000 +52, 500+ 30,000 + 27,500 = 360,000
எனவே ஒரு ஆசனத்தை பெற தேவையான வாக்குகள் 360,000/6 = 60,000

முதல் சுற்று -

முதல் சுற்றில் 60,000 வாக்குகளுக்கு ஒரு ஆசனம் வீதம் வழங்கப்படும்.

அதன் படி

கட்சி A - 2 ஆசனங்கள்
140,000 - 120,000= 20,000 மீதி

கட்சி B - 1 ஆசனம்
110, 000- 60,000= 50,000 மீதி

ஏனைய C,D,E கட்சிகளுக்கு 60,000 வாக்குகள் இல்லாததால் முதல் சுற்றில் ஆசனங்கள் கிடைக்காது, இருந்தும் அவர்களின் வாக்குகள் மீதியாக கணிக்கப்பட்டு இரண்டாம் சுற்றில் போட்டி போடும்

இது வரை
A - 1 (போனஸ்) + 2 ஆசனங்கள்
B - 1 ஆசனம்
மொத்தமாக 4 ஆசனங்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டன. மீதம் 7- 4 = 3 ஆசனங்கள் மீதியாக உள்ளன.

இரண்டாம் சுற்று (மீதி வாக்குகள்)

A - 20,000
B - 50,000
C - 52,500
D - 30,000
E - 27,500

இதன் அடிப்படையில் மீதி வாக்குகள் அதிகம் உள்ள முதல் மூன்று கட்சிகளுக்கும் தலா ஒரு ஆசனம் வீதம் வழங்கப்படும்

C - 52,500 ஒரு ஆசனம்
B - 50,000. ஒரு ஆசனம்
D - 30,000 ஒரு ஆசனம்


இறுதி முடிவு:

கட்சி A - 1+2+0 = 3 ஆசனங்கள்
கட்சி B - 1+1 = 2 ஆசனங்கள்
கட்சி C- 0+1 = 1 ஆசனம்
கட்சி D- 0+1 = 1 ஆசனம்
கட்சி E- 0+0 = 0

இந்த அடிப்டையில் பார்த்தால் இம்முறை திகாமடுல்ல தேர்தல் மாவட்டத்தில் மேற்கூறப்பட்ட ஆசனப்பகிர்வு நடைபெற்றாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. அதுவும் மொட்டு- 3 தொலைபேசி- 2 வீடு அல்லது கப்பல் -1 மயில் அல்லது குதிரை -1 என வரலாமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.